Modtagelse af nye børn

Politik for modtagelse af nye børn i Humlehaven:

Forudsætning for vellykket gennemførelse af politikken: At vi er åbne for drøftelser af egen pædagogisk praksis i personalegruppen og i forældresamarbejdet At vi har budt familien velkommen til Humlehaven ved at sende velkomstbrev til familien. At vi har haft samtale med forældre uden barn/børn. At barnet/børnene har været på besøg sammen med forældrene. At alle praktiske ting er på plads, - garderobe, skuffe, evt. billede, velkomst skrevet på tavle

Formål:

 • At fastlægge principper for hvordan nye børn modtages i Humlehaven.
 • At fastsætte principper for hvordan vi arbejder med udgangspunkt i Humlehavens værdier.
 • At vi føler os velforberedte og sikre i forældresamarbejdet.
 • At vi handler loyalt i forhold til vores aftalte principper.
 • At principperne bliver kendte for nye medarbejdere.

Politikken skal sikre:

 • At vi hurtigt får opbygget en relation ml. barn/voksen, barn/barn, personale/forældre
 • At barnet guides i hverdagsrutiner
 • At barnet lærer Humlehavens normer og regler, i respekt for dets eget normsæt.
 • At barnet føler glæde ved at komme i Humlehaven
 • At barnet oplever det trygt at komme i Humlehaven
 • At ingen børn som begynder i Humlehaven skal have ansvar for egen indkøring.
 • At alle ansatte i Humlehaven arbejder med sigte på inklusion og anerkendelse af det enkelte barn.
 • At børnegruppen opbygger ansvarlighed for gruppen (at børnegruppen inddrages som ligeværdige i opbygning af fællesskabet).

Hensigtserklæring:

 • At der altid er en voksen fra stuen som tilknyttes barnet i indkøringsperioden.
 • Om det er en fast voksen eller det går på skift mellem personalet på stuen aftales på stuen.
 • At det altid er den voksnes ansvar at få en god relation til barnet.
 • At den voksne udviser glæde ved at være sammen med barnet.
 • At den voksne er opmærksom og tæt på barnet.
 • At den/de voksne er nysgerrig for at lære barnet at kende.
 • At de voksne er imødekommende overfor forældrene/familien
 • At den voksne afstemmer sig i forhold til barnets alder og udvikling.
 • At den voksne/institutionen afstemmer sig i forhold til barnets egen kultur normer og regler.
 • At den voksne forholder sig positivt i tanke og handling overfor familien.
 • At barnet i den første periode koncentreres om, at lære børn og voksne på egen stue, at kende.
 • At større afvigelser i Humlehavens rytmer og rutiner undgås så vidt det er muligt.
 • At barnet følges tæt indtil hverdagens rytme og rutiner er kendte for barnet.
 • At det nye barn som umiddelbart udviser stor sikkerhed ikke overlades til sig selv.