God start i Humlehaven

 

Vi har besøgsdage for nye forældre i måneden op til deres start for:

  • Bi/Blomsterstuen fredag i lige uger
  • Brumbasserne og Mariehønen om torsdagen

Alle stuer i tidsrummet 09:30-10:30

Der kan kun deltage 1 forælder pr. barn