Områdebestyrelsen og forældreråd

Forældre rådet

Forældrerådet består af 5-8 forældre repræsentanter, 1 medarbejder repræsentanter samt Daglig Leder .

Forældre råds repræsentanterne bliver valgt iblandt forældrene, og Personale repræsentanten bliver valgt iblandt medarbejderne. Man sidder i 2 år af gangen.

Du kan få oplyst hvem der er Forældre råds repræsentanter fra dit hus, ved henvendelse til din Daglige Leder.